Naši proizvodi
Hidraulični vagoni za pilane
 • Dužina vagona - 6000m
 • Broj stubova - 4
 • Hidraulično pritezanje trupaca
 • Hidraulično produživanje i skraćivanje kuka za pritezanje
 • Hidraulično - mehanički okretači trupca, jednostruki (uz nadoplatu moguća ugradnja zadnjih prevrtača)
 • Hidraulični pogon na sajlu sa maksimalnom brzinom kretanja od 80 m/min
 • Mašinista na vagonu
 • Mjerni elektromehanički uređaj (moguća ugradnja digitalnog uređaja uz nadoplatu)
 • Širina otvaranja - 1000mm
 • Težina vagona cca 3000kg
 • Priključna snaga 7 kW
 • Raspon pruge - 1000mm
 • Dužina vagona - 6000m
 • Broj stubova - 4
 • Hidraulično pritezanje trupaca
 • Hidraulično produživanje i skraćivanje kuka za pritezanje
 • Hidraulično - mehanički okretači trupaca, jednostruki (uz nadoplatu, moguća ugradnja zadnjih prevrtača) sa 2 hidromotora mašinista na vagonu
 • Hidraulični pogon na sajlu sa maksimalnom brzinom kretanja od 100 m/min
 • Mjerni elektromehanički uređaj (moguća ugradnja digitalnog uređaja uz nadoplatu)
 • Širina otvaranja - 1100mm
 • Težina vagona cca 4500kg
 • Priključna snaga 9 kW
 • Raspon pruge - 1100mm
 • Dužina vagona - 6000m
 • Broj stubova - 4
 • Hidraulično pritezanje trupaca sa 3 nivoa pritezanja (kod daljinskog upravljanja)
 • Hidraulično produživanje i skraćivanje kuka za pritezanje
 • Hidraulično - mehanički okretači trupaca u V izvedbi sa 3 hidromotora
 • Hidraulični pogon na sajlu sa hidrostatskim kočnicama. Brzina kretanja od 0-120 m/min klizno 4 masivne osovine
 • Mašinista na vagonu
 • Mjerni elektromehanički uređaj
 • Širina otvaranja - 1200mm
 • Sva podužna kretanja na vagonu sa linearnim ležajevima
 • Težina vagona cca 5500kg
 • Priključna snaga 13,5 kW
 • Raspon pruge - 1200mm
 • Komande operacija direktno za svaki stub zasebno. Komande pretvarača odvojene, prednji i zadnji prevrtači, rotacija zajedno
 • Dužina vagona - 6000m
 • Broj stubova - 4
 • Hidraulično produživanje i skraćivanje kuka za pritezanje
 • Pomjeranje stubova motor reduktor 2.2 KW sa invertorskom regulacijom brzine kretanja stubova
 • Četiri hidraulična okretača trupca (na svakom stubu)
 • Hidraulični pogon na sajlu sa hidrostatskim kočnicama. Brzina kretanja od 0-200 m/min
 • Hidraulični agregat na vagonu 7,5 KW. Hidraulični agregat pored pruge za pogon vagona 11 KW ili na motoru brente
 • Mašinista pored vagona
 • Mjerni uređaj digitalni sa promjenjivom brzinom kretanja stubova
 • Širina otvaranja - 1100mm
 • Klizne površine obložene tvrdim trakama
 • Težina vagona cca 6000kg
 • Priključna snaga 20 kW
 • Raspon pruge - 1400mm
 • Hidraulični system sa hidroakumulatorom radi ubrzanja izvođenja operacija
 • Video mašine u radu : https://www.youtube.com/watch?v=42Oz_XvTcWs
 • Komandno - upravljački pult za hidraulični vagon - daljinsko upravljanje
 • Digitalni mjerni uređaj
 • Elektro - mehanički mjerni uređaj

Info

Možete nas kontaktirati ili posjetiti za vrijeme radnog vremena

Radno vrijeme:08:00 - 16:00