Naši proizvodi
Mašina za skidanje kore sa trupaca
Mašina se sastoji od osam parova zupčastih valjaka. Ovi valjci su postavljeni na dva podužna vratila koja ujedno pogone valjke. Trupac se postavlja između valjaka tako da obrtanjem valjaka dolazi do rotacije trupca. Pogon ovoga vagona hidraulični motor uz mogućnost podešavanja brzine i smijera kretanja. Skidanje kore se izvodi uz pomoć glave za frezovanje. Visinu glave podešava poslužilac mašine i to jednom na početku trupca ostatak podešava hidraulični sistem jedino u slučajevima velikih odstupanja po prečniku trupca poslužilac može korigovati visinu. Poslužilac je sa strane mašine na povišenom postolju odakle ima pregled cjelog procesa. Izbacivanje trupca nakon guljenja uz pomoć hidraulikom pokretanih poluga.

Info

Možete nas kontaktirati ili posjetiti za vrijeme radnog vremena

Radno vrijeme:08:00 - 16:00