Naši proizvodi
Podužna rezanja
Mašina je namjenjena za podužno rezanje, a primjenjiva se na pilanama, linijama za pripremu drvenih elemenata, u stolarskim radionicama itd.
Izuzetnu efikasnost pokazuje prilikom krajčenja daske i rezanja letve, jer jači modeli ove mašine mogu primiti do 4 pile. Veoma je važno naglasiti da daska prilikom rezanja miruje dok se pila kreće i reže u oba smjera što daje tačnost u reznom pravcu i povećanu produktivnost. Poseban mehanizam za paralelno rezanje, a koji je ugrađen na svaku mašinu, omogućuje da mašinu opslužuje samo jedan radnik.
 • Makismalna debljina daske - 100mm
 • Maksimalna dužina rezanja - 4, 5, 6 m
 • Širina oslonjača daske - 700 mm
 • Maksimalni raspon između dvije pile - 300 mm
 • Brzina kretanja pile od 5 - 30 m/min
 • Mašina ne zahtjeva posebnu pripremu podloge za postavljanje
Mašina je namjenjena za rad na pilanama i svojim tehničkim mogućnostima omogućava zadovoljenje svih zahtijeva u procesu rada. Moguće je korištenje kao jednolisne podužne pile, višelisnog crikulara ili podužne pile za krajčenje sa pomičnom pilom.
 • Snaga glavnog motora - 11 - 15 kW
 • Snaga pomoćnog motora - 7,5 kW
 • Brzina kretanja daske 0-40 m/min
 • Regulacija brzine kretanja daske hidraulična
 • Broj fiksnih pila - 4 do 6
 • Broj pokretnih pila - 1 kom
 • Maksimalni prečnik pile mm fi350
 • Promjer fiksne osovine mm fi70
 • Dužina fiksne osovine mm 250+150
 • Maksimalna širina daske mm neograničeno
 • Maksimalno primicanje fiksne i pokretne pile mm 120
 • Širina transportnih valjaka mm 400
 • Maksimalna debljina rezanja mm 100
 • Hidraulično podizanje valjaka
 • Mehanička bočna vodilica
 • Mehanicki pokazivaci polozaja pila Mogucnost ugradnje lasera Brzina odsisavanja m/s 30 Prikljucak odsisavanja mm ?¸250 Ulazni i izlazni transporteri(ne pogonjeni)
 • Težina mašine - 1300 kg
Mašina je namjenjena za podužno rezanje prilikom proizvodnje brodskog poda, lamperije i za sva druga višestruka rezanja kod kojih se zahtjeva tanak rez. Veći broj pila na vretenima omogućava jednovremeno, brzo i tačno rezanje do 100mm debljine. Posebna vrijednost ove mašine je to što za rezanje do debljine od 60mm nije potrebno uključivanje oba motora, što omogućuje uštedu električne energije. Elektronska regulacija brzine daske omogućava kvalitetan izbor režima rezanja.
Mašina je robusne izvedbe i ima ugrađene kvalitetne sastavne dijelove što omogućava dugotrajan i siguran rad.
 • Snaga glavnog motora kW 2 x 15 (2 x 22)
 • Snaga motora za pogon daske kw 1,1
 • Brzina kretanja daske 40 m/min
 • Regulacija brzine kretanja daske je elektronska
 • Broj fiksnih pila kom 2 x (5-10)
 • Maksimalni prečnik pile mm fi250
 • Promjer osovina mmfi50
 • Dužina fiksne osovine mm 250+150
 • Maksimalna širina daske mm neograničeno
 • Širina transportnih valjaka mm 350
 • Maksimalna debljina rezanja mm 100
 • Mehaničko podizanje valjaka
 • Mehanička bočna vodilica
 • Mehanički pokazivači položaja pila
 • Mogućnost ugradnje lasera, brzina odšišavanja 30 m/s
 • Priključak odšišavanja mm fi140 + fi140
 • Ulazni i izlazni transporteri (nepogonjeni)
 • Težina mašine - 1200 kg
 • Maksimalni prečnik trupca fi350mm
 • Minimalni prečnik trupca ffi150mm
 • Minimalna dužina trupca 2000mm
 • Maksimalna dužina trupca 7000mm
 • Prečnik pile za rezanje fi500mm ili fi550mm
 • Broj pila - maksimalno 12
 • Minimalna širina rezanja 80mm
 • Maksimalno razmicanje pila 300mm
 • Brzina kretanja trupaca podesiva maksimalno 30m/min
 • Snaga motora za pogon pile 2x22kW (30kW ili 37kW), pogon lančastog transportera motor tip EPRM
 • Rotacija trupaca 2 hidromotora
 • Pritiskivači trupca hidraulični ručno upravljani - 3 komada
 • Pritiskivači trupca oko pile hidraulično - 2 komada
 • Pneumatski pridrživači odrezane daske - 5 komada
 • Pomjeranje pile hidraulika preko ručnog razvodnika
 • Mjerni uređaj analogni sa podionom pločom
 • Izlazni poprečni transporter sa 5 lančanih pruga dužine 2m (moguće i duže uz dogovor)
 • Snaga motora - reduktora transportera 1,5 kW
 • Dužina mašine - 15m

Info

Možete nas kontaktirati ili posjetiti za vrijeme radnog vremena

Radno vrijeme:08:00 - 16:00