Naši proizvodi
Prese za briketiranje piljevine - proizvođeno do 2012.godine
Namijenjena je za upotrebu u industriji i zanatskim radionicama, gdje se prerađuje drvo čija vlažnost ne prelazi 18 %. Za presovanje piljevine ne koristi dodatna veziva.
 • Kapacitet presovanja od 200 - 300 kg/h
 • Čeone dimenzije briketa 140 x 80 mm ili fi90 mm
 • Dužina briketa do 150 mm
 • Jedinični pritisak na briketu 1100kg/cm2
 • Broj taktova 8/min
 • Snaga glavnog motora 15 kW
 • Hidraulična pumpa tandem 110 l/min
 • Količina hidrauličnog ulja 250l
 • Hlađenje hidrauličnog ulja - vodeno ili zračno (prinudno)
 • Urađena zaštita od pregrijavanja
 • Pokazivači temperature i radnog pritiska
 • Mogućnost podešavanja količine piljevine koja se presuje
 • Mogućnost podešavanja tvrdoće briketa, namijenjena za sve vrste drveta
Namijenjena je za upotrebu u industriji i zanatskim radionicama, gdje se prerađuje drvo čija vlažnost ne prelazi 18 %. Za presovanje piljevine ne koristi dodatna veziva.
 • Kapacitet presovanja od 70 - 140 kg/h
 • Čeone dimenzije briketa fi75 mm
 • Dužina briketa do 100 mm
 • Jedinični pritisak na briketu 1000kg/cm2
 • Broj taktova 8/min
 • Snaga glavnog motora 11 kW
 • Hidraulična pumpa tandem 60 l/min
 • Količina hidrauličnog ulja 250l
 • Hlađenje hidrauličnog ulja - vodeno ili zračno (prinudno)
 • Urađena zaštita od pregrijavanja
 • Pokazivači temperature i radnog pritiska
 • Mogućnost podešavanja količine piljevine koja se presuje
 • Mogućnost podešavanja tvrdoće briketa, namijenjena za sve vrste drveta

Info

Možete nas kontaktirati ili posjetiti za vrijeme radnog vremena

Radno vrijeme:08:00 - 16:00